Architektonický ateliér Ing. arch. Katarína Šináková

O mne

Ing. Arch. Katarína Šináková
Autorizovaný architekt SKA

Slovenská vysoká škola technická1979 - 1984Fakulta architektúry
ŠPTÚ Bratislava1984 - 1991vo funkcii samostatný projektant v ateliéri Ing. Arch. Gebauera
ÚHA mesta Bratislava1991 - 1992samostatný projektant pre ateliér obvodu IV.,V. vedúci projektant ateliéru územnej koncepcie Ing. Arch. Gašparec CSc., Ing. Arch. Maršálek
Spolupráca s architektonickým ateliérom MARKROP1992 - 1994Akad. Arch. I. Marko
Voľná spolupráca s firmou NATES, s firmou
NOVAARCH, Ing. Arch. Prekop
1995
architektonický ateliér Hausbergl1998 - 2000spolu s Ing. Arch. J. Titlom
samostatný projektový ateliér2000
nominacia na CE-ZA-AR 20112011X. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru v kategórii občianske a priemyselné budovy za stavbu Letné kúpalisko Lamač

Copyright © 2009 ateliér Šináková | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga