Architektonický ateliér Ing. arch. Katarína Šináková

Portfólio | urbanizmus

Vajnory Tomanova I. 2005urbanistická štúdia, s Ing. Arch. Š. Krumlovou
Zóna IBV Pezinok, Grinava 2005urbanisticko architektonická štúdia
Zóna IBV Nové Košariská, Za Plačkovými, Dunajská Lužná 1998zastavovací plán, s Ing. Arch. J. Titlom
Rusovce sever 1994urbanistická štúdia zóny, s Ing. Arch. I. Maršálekom
ÚPN-Z Bratislava Rusovce 1992ÚHZ, s Ing. Arch. S. Jančárovou
ÚPN-Z Bratislava Dúbravka 1992ÚHZ, s Ing. Arch. S. Jančárovou
Záhorská Bystrica 1992urbanisticko architektonická štúdia, s Ing. Arch. Hricom
ÚPN-Z Záhorská Bystrica 1992ÚHZ, s Ing. Arch. Hricom, Bôrikom, Novickým
Regulatívy časti Trnávka 1992
Zmeny a doplnky SÚPN Bratislava 1992kolektív ÚHA Bratislava
Mestské časti Jarovce, Rusovce, Čunovo 1991prieskumy a rozbory, koncepcia rozvoja

Copyright © 2009 ateliér Šináková | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga